Μονή Κουδουμά
Μονή Κουδουμά

Μονή Κουδουμά  Μονή Κουδουμά

Η Μονή Κουδουμά αποτελεί μία από τις παλαιότερες μονές στις νότιες ακτές της κεντρικής Κρήτης

Μονή Κουδουμά
(UA-88988814-1)