ΚΑΡΤΕΡΟΣ & ΑΜΝΙΣΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΣ & ΑΜΝΙΣΟΣ

ΚΑΡΤΕΡΟΣ & ΑΜΝΙΣΟΣΚΑΡΤΕΡΟΣ & ΑΜΝΙΣΟΣ

Ο Καρτερός είναι ένας παραθαλάσσιος τουριστικός οικισμός, συνεχόμενος με τον οικισμό του Αμνισού και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα Ανατολικά από το Ηράκλειο. Κατοικείται από 550 μόνιμους κατοίκους.

Share on Social Media

ΚΑΡΤΕΡΟΣ & ΑΜΝΙΣΟΣ
(UA-88988814-1)